Hội thảo chuyên đề: Từ cá thể hóa đến tối ưu hóa trong điều trị hội chứng mạch vành mạn – tỉnh An Giang – ngày 28/04/2022

Chủ tọa: BS. CKII. Lâm Võ Hùng, Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

+ Từ 04:02 – 42:36: Tối ưu hóa điều trị hội chứng mạch vành mạn: Xu hướng hiện tại & Tương lai

GS. TS. BS. Võ Thành Nhân, Đại học Y Dược – Bệnh viện Central Park – Liên Chi Hội Tim Mạch Can Thiệp TP. Hồ Chí Minh

+ Từ 44:52 – 01:20:36: Hướng dẫn thực hiện triển khai hoạt động dược lâm sàng theo nghị định 131/2020/NĐ-CP

PGS. TS. DS. Nguyễn Tấn Dũng – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

+ Từ 01:20:40 – hết: Phần thảo luận

SERV-IVAB-07-07-2022