Cảnh giác dược

Cảnh giác dược

Trường hợp quý vị có nhu cầu liên hệ để báo cáo tác dụng phụ của sản phẩm,
vui lòng ghi rõ chi tiết thông tin vào các ô bên dưới.

Click or drag a file to this area to upload.

(*) bắt buộc