KÊNH THÔNG TIN Y TẾ TỪ SERVIER VIỆT NAM

Servier cùng sứ mệnh lan tỏa kiến thức và những thành tự nghiên cứu chuyên môn

Trang web này bao gồm thông tin cụ thể dành cho đội ngũ cán bộ y tế đã đăng ký hành nghề ở Việt Nam

Được dẫn đường từ ba nguyên tắc chủ đạo

Niềm tin vào sở trường chuyên môn của mình là động lực làm việc. Công ty của chúng tôi là tổ chức hoạt động dựa trên thành quả nghiên cứu nhắm đến đáp ứng nhu cầu cơ bản, hướng đến tương lai.

Mọi hoạt động của công ty điều tuân theo ba nguyên tắc chính.

NGUYÊN TẮC CỐT YẾU THỨ NHẤT

Nghiên cứu và sản xuất được các loại thuốc tân tiến nhằm giúp bác sỹ cứu chữa và mang lại sự an tâm cho bệnh nhân

NGUYÊN TẮC CỐT YẾU THỨ HAI

Mong muốn công tác nghiên cứu đóng góp vào sự tiến bộ của ngành y. Nghiên cứu cũng có vai trò như một ngành độc lập

NGUYÊN TẮC CỐT YẾU THỨ BA

Mang tính quyết định hơn cả vì luôn được giám sát rằng mỗi nhân viên làm việc cho công ty phải có được sự thỏa mãn thông qua công việc và trong công việc mình đang làm

Trang web thông tin y tế này được tạo ra để cùng các cán bộ y tế tận tâm mang đến lời hứa ngày mai cho bệnh nhân mà chúng tôi phục vụ

Cam kết sâu sắc của cúng tôi đối với bệnh nhân là nền tảng cho văn hóa của chúng tôi.

Chúng tôi liên tục tương tác với bệnh nhân, người chăm sóc gia đình và tổ chức để hiểu đầy đủ nhu cầu của cộng đồng bệnh nhân mà chúng tôi phục vụ.

Thông qua mối quan hệ đối tác liên tục với các chuyên gia về bệnh nhân và các nhóm vận dộng, chúng tôi có thể mở rộng kiến thức về nhu cầu của bệnh nhân mỗi ngày.

Từ đó tạo nên nền tảng để cung cấp thông tin, cập nhật các thành tựu nghiên cứu và tổ chức các sự kiện đào tạo phù hợp nhất với đội ngũ Cán bộ y tế nước nhà

TĂNG HUYẾT ÁP
ĐẠI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH LÝ TĨNH MẠCH
BỆNH MẠCH VÀNH