Choice II là một nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tác động của việc thêm Trimetazidine MR vào liệu pháp chống đau thắt ngực trong bối cảnh lâm sàng thế giới thực mà tôi tin rằng có liên quan đến thực hành hàng ngày của bạn. Nó bao gồm 896 bệnh nhân người lớn vẫn còn triệu chứng mặc dù đã được điều trị bằng thuốc chống đau thắt ngực. Trimetazidine MR sau đó đã được thêm vào để kiểm soát các triệu chứng. Theo dõi được thực hiện vào tuần 2 (W2), tháng 2 (M2), 4 (M4) và 6 (M6).

Thử nghiệm này đã chứng minh rằng Trimetazidine MR ngay từ tuần thứ 2 đã làm giảm đáng kể tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn đau thắt ngực và quan trọng nhất là cải thiện khả năng vận động của bệnh nhân.

Hiệu quả mạnh mẽ này đã được trải nghiệm thông qua toàn bộ thời gian nghiên cứu (Dài hạn).

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Trimetazidine MR có thể đạt được những kết quả này mà không cần điều chỉnh liều lượng không giống như BB, CCB và nitrat mà chúng tôi đã điều chỉnh.

Hơn nữa, hiệu quả mạnh mẽ này đã đạt được mà không ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp, những tình huống có thể làm phức tạp việc điều trị của bệnh nhân.

SERV-IVAB-06-07-2022