Hội thảo chuyên đề: Từ cá thể hóa đến tối ưu hóa trong điều trị hội chứng mạch vành mạn – Center – ngày 02/04/2022

Chủ tọa: GS. TS. BS. Võ Thành Nhân, Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch can thiệp TP. HCM

+ Từ 04:03 – 27:37: Tối ưu hóa điều trị hội chứng mạch vành mạn

TS. BS. Ngô Minh Hùng, BV Chợ Rẫy

+ Từ 28:10 – 47:18: Tối ưu hóa tần số tim trong điều trị hội chứng mạch vành mạn

ThS. BS. Phan Hiếu Trung, BV Đa khoa tỉnh Bình Dương

+ Từ 47:23 – hết: Phần thảo luận