Nội Dung Chương Trình:

+ Từ 00:00 – 04:54: PGS. TS. BS. Phạm Mạnh Hùng –  Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam – Khai mạc

+ Từ 04:54 – 38:27: TS. BS. Đỗ Kim Bảng – Trưởng phòng C3, Viện Tim Mạch Việt Nam, với chuyên đề:

  • Ca lâm sàng Tối ưu hóa điều trị triệu chứng Hội chứng mạch vành mạn

+ Từ 39:32 – 01:01:50: TS. BS. Nguyễn Quốc Thái – Trưởng phòng C4, Viện Tim Mạch Việt Nam, với chuyên đề:

  • Ca lâm sàng Tối ưu hóa tần số tim trong điều trị Hội chứng mạch vành mạn

+ Từ 01:01:55 – hết: Thảo luận