Bản Tiếng Anh 

Bản tiếng Việt

Mô Tả:

+ Mở đầu – 35:36: Điều trị nội khoa tối ưu và tái thông mạch vành: Thời điểm nào thì phương pháp nào sẽ phù hợp?

+ Từ 35:37 – 50:22: Phối hợp thuốc sớm và cá thể hóa điều trị như thế nào?

+ Từ 50:22 – hết: Các khuyến cáo trong quản lí Đau thắt ngực ở bệnh nhân CCS.

SERV-CARD-06-12-2022

Nội dung:

+ Từ 00:00 – 02:42: Mở đầu

+ Từ 02:43 – 12:15: Tại sao lựa chọn khái niệm Hội chứng mạch vành mạn (CCS)?

+ Từ 12:16 – 19:24: Mục tiêu điều trị trong hội chứng mạch vành mạn.

+ Từ 19:25 – 33:38: Điều trị nội khoa tối ưu và tái thông mạch vành: thời điểm nào thì phương pháp nào phù hợp?

+ Từ 33:39 – 50:36: Tối ưu hóa điều trị bằng thuốc và cá thể hóa trên từng bệnh nhân như thế nào?

+ Từ 50:37 – 52:18: Tóm tắt các khuyến cáo trong quản lí CCS.

+ Từ 52:19 – hết: Thảo luận