Trimetazidine OD 80mg – Giải pháp mới trong điều trị đau thắt ngực

Đột phá mới trong điều trị HCMVM

MODUS

ODA

Nghiên cứu CHOICE – 2: Bằng chứng trong thế giới thực về hiệu quả chống đau thắt ngực của Trimetazidine trên dân số người Nga