Trimetazidine OD 80mg – Giải pháp mới trong điều trị đau thắt ngực

Đột phá mới trong điều trị HCMVM

Nghiên cứu ODA – Hiệu quả lâm sàng của dạng bào chế Trimetazidine OD 80mg 

Nghiên cứu Modus Vivendi – Hiệu quả và độ dung nạp của Trimetazidine trên bệnh nhân ĐTN chưa kiểm soát với Bisoprolol

Nghiên cứu CHOICE – 2: Bằng chứng trong thế giới thực về hiệu quả chống đau thắt ngực của Trimetazidine MR trên dân số người Nga